Nowy serwis internetowy
2014-11-17
Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że z dniem 17 listopada 2014 r. ...
Ostatnio dodane do serwisu
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
Strona główna     Dla Bezrobotnych, Poszukujących Pracy, Niepełnosprawnych, Pracowników w wieku 45 lat i powyżej

  Dla Bezrobotnych, Poszukujących Pracy, Niepełnosprawnych, Pracowników w wieku 45 lat i powyżej

___________________________________________________________________________


Dokumenty do pobrania dla Bezrobotnych


Ustawy i akty prawne

Gdzie załatwiamy swoje sprawy?

Rejestracja i Status

Oferta usługowa PUP

Świadczenia wypłacane przez PUP

Terminarze 

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego


Przydatne adresy internetowe

Agencje Pośrednictwa Pracy na terenie kraju i za granicą

___________________________________________________________________________


Ulgi w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy


Do korzystania z przejazdów na podstawie biletów jednorazowych, czasowych i okresowych z ulgą 50% uprawnieni są bezrobotni :

a) zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy, nieposiadający prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jednocześnie korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, wyłącznie w dni robocze w godz. 6.00- 17.oo - na podstawie dokumentu wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy stwierdzającego brak prawa osoby bezrobotnej do zasiłku wraz z kartą aktywności zawodowej wydawaną przez właściwy organ pomocy społecznej - ważną w okresie do 2 miesięcy przed dniem kontroli oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej,

b) pozostali nie wymienieni w lit.a, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy, nieposiadający prawa do zasiłku dla bezrobotnych, będący mieszkańcami Bydgoszczy, wyłącznie w dniach wyznaczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, w godz. 6.oo- 17.oo -na podstawie karty informacyjnej mieszkańca Bydgoszczy - osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku, wystawionej przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, określającej termin zgłoszenia się w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy lub innego dokumentu wystawionego przez Powiatowy Urząd Pracy wzywającego do stawienia się w dodatkowym terminie w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej.

Uchwała Nr VII/133/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2003r.
Uchwała Nr XLVII/1004/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r.

wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet